Anphabe

Connecting opportunities
hZWZl51imWmUk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

ADP Group

Transform your workspace into a place where your organization can thrive with ADP.

ADP is a pioneering workplace design and construction firm founded in 2006, dedicated to shaping the future of workspaces. With a portfolio of top international clients, numerous international design awards, and a deep understanding of business strategy and culture, we deliver impactful solutions that exceed expectations. Our commitment to high construction quality standards, WOW Service, and a human-centric and sustainable approach ensures that your workplace is inspiring, reflective of your unique vision and strategy, while enhancing your competitive advantages and business peformance.

---

ADP là công ty tiên phong trong lĩnh vực thiết kế và thi công văn phòng tại Việt Nam, tận tâm cùng sứ mệnh kiến tạo các không gian làm việc tương lai. Với kinh nghiệm làm việc cùng các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu, các giải thưởng thiết kế quốc tế và sự thấu hiểu sâu sắc về chiến lược kinh doanh và văn hóa doanh nghiệp, ADP tạo ra các giải pháp với tác động tích cực, vượt qua sự mong đợi của khách hàng, cho cả tập thể cũng như cho từng nhân viên. Với cam kết về chất lượng thi công cao, dịch vụ khách hàng suất sắc (WOW Service), cách tiếp cận bền và hướng tới con người, ADP cam kết kiến tạo nên các không gian làm việc truyền cảm hứng, phản ánh được tầm nhìn và chiến lược công ty, đồng thời nâng cao các lợi thế cạnh tranh và sự hiệu quả trong hoạt động của doanh nghiệp, tổ chức.

  • hZWZl51imWmUk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylWtxaJtlb7Cx
2023

Company Menu

Review

ADP Group Reviews

0.0
0 Reviews
0% recommend to friends

Used to work at ADP Group?

Add Review
hZWZl51imWmUk5aExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...